HashCorner

 ชิคาโก้ (Chicago) ถือเป็นเมืองหนึ่งในอเมริกาที่ก๊อตขอปักหมุดไว้ตรงนี้เลยว่า 'ชีวิตนี้ต้องไปชิคาโก้ให้ได้' เพราะเมืองนี้ถือเป็นเมืองใหญ่สำคัญของประเทศอเมริกา อีกทั้งที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนเมืองไหนในโลกนี้ ซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปเที่ยวชิคาโก้จริงๆนั้น ก๊อตอยากจะเขียนรวบรวมเก็บเป็นลิสที่เที่ยวทุกอย่างของชิคาโก้เอาไว้ก่อน เมื่อวันที่ได้ไปเที่ยวมาถึงนั้น เราจะไปเก็บแต้มตามลิสนี้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน! มาดูกันว่า